Get Adobe Flash player

Les escoles bressol Trapelles i Gínjols de Celrà

jocs1.jpg

Les escoles bressol municipals de Celrà són un servei educatiu per a nens i nenes d'1 a 3 anys. És un espai on s’ofereixen jocs i propostes que ajuden a desenvolupar les capacitats intel·lectuals bàsiques dels infants, així com la socialització amb els altres i el coneixement d'un mateix.

Aquests centres tenen una clara intencionalitat pedagògica, que supera l’antiga concepció de guarderia o d’espai de guarda i custòdia d’infants. Els pares i mares hi trobaran un espai per relacionar-se amb altres famílies i la possibilitat de participar i col·laborar amb l'escola.

QUÈ OFEREIXEN LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CELRÀ?

- Un espai de confiança i tranquil·litat que permet als infants seguint el seu ritme, crear, experimentar, compartir, demanar, esperar, triar, gaudir,...
- Un ambient acollidor i alhora motivador per jugar, aprendre i conviure amb altres infants.
- Un espai on el joc, l’observació, la manipulació i l’experimentació són les eines bàsiques per l’aprenentatge.

QUÈ HI FA L'INFANT, A L’ESCOLA?

- A través del coneixement de si mateix aprèn a ser cada vegada més autònom.
- Aprèn a conviure: a compartir, a respectar, a ajudar, a escoltar...
- S’expressa utilitzant els diferents llenguatges.

COM HO FA, TOT AIXÒ?

Senzillament jugant!

Tot jugant, els infants:

* Descobreixen el material
* Interactuen amb ell
* Es relacionen amb altres infants
* Es relacionen amb els adults
* Descobreixen el propi cos
* Descobreixen l’entorn més immediat
Descobreixen els diversos llenguatges (verbal, plàstic, musical i matemàtic)

QUÈ HI PODEN TROBAR ELS PARES I LES MARES?

- Un espai obert de col·laboració en l’educació dels/les seus/ves fills/es ja que intentem que hi hagi un intercanvi de criteris, experiències compartides, propostes per  part de les famílies.
- Contacte diari família-educadora
- La possibilitat de participar activament en l’escola formant part de l’Associació de Mares i Pares.

jocs2.jpg