Get Adobe Flash player

Normes sanitàries

Els nens i les nenes d’aquestes edats no tenen gaires defenses i s’encomanen les malalties fàcilment. Per disminuir el risc de contagi a les escoles bressol, s’exigirà a les famílies l’atenció de les següents normes d’actuació, dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

NO S’ACCEPTARÀ L’ENTRADA DE CAP INFANT QUAN:

 Tingui aftes o llagues a la boca.
 Tingui vòmits acompanyats d’altres símptomes.
 Tingui diarrea líquida o amb sang.
 Tingui mal de cap (manifestat pel nen/a o pel plor continuat).
 Tingui febre (temperatura a partir de 38 ºC).
 Tingui tos bronquial persistent.
 Tingui erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatre amb el diagnòstic que no són contagioses).
 Tingui polls (en aquest cas, no tornarà a l’escola fins que desapareguin totes les llémenes).
 Pateixi de parasitosi intestinal (cucs i lambliasi).
 Presenti manca d’higiene.

En cas que es reculli l’infant de l’escola amb febre o amb algun símptoma citat anteriorment, haurà de restar fora del centre durant el dia de la detecció dels símptomes i l'andemà.

L’escola podrà exigir a la família un informe mèdic que garanteixi que la malaltia de l’infant no es contagiosa i que pot assistir amb normalitat al centre.

L’escola podrà alertar les famílies en el cas de manca d’higiene, ungles no tallades,...

S’han de respectar aquestes normes sanitàries en benefici de la col·lectivitat de l’escola.

Administració de medicaments

No s’administrarà cap tipus de medicació. En casos específics la família presentarà la prescripció mèdica a l’educadora tutora i s’estudiarà com es pot resoldre.

Els infants que no tolerin determinats aliments hauran de portar una certificació mèdica, en cas de dinar o berenar al menjador de l’escola.

En cas d’accident o malaltia de l’infant l’educadora sempre avisarà a la mare o al pare de l’alumne. Si cal, es demanarà que el vinguin a recollir.

Si l’infant necessita una atenció que no li pot dispensar l’escola, l’educadora trucarà al telèfon 112 per tal que sigui traslladat a un centre mèdic amb la màxima rapidesa.

Durada de l’aïllament per malaltia

- Varicel·la: fins que les lesions s’assequin i les crostes caiguin.
- Tos ferina: després dels vint-i-un dies de l’aparició o 8 dies després de l’inici de la medicació.
- Galteres: quan hagi desaparegut la inflamació, més o menys als vuit o nou dies.
- Hepatitis: fins que els resultats de l’anàlisi es normalitzin i es presenti el certificat mèdic corresponent.
- Escarlatina: des de les primeres manifestacions fins que desaparegui la  descamació cutània. (7 dies des de l’inici de la medicació).
- Xarampió: vuit dies des de l’inici de l’erupció.
- Rubèola: més o menys quatre o cinc dies després dels símptomes catarrals. En total, s’ha d’esperar uns vuit dies i s’ha de presentar el certificat mèdic corresponent.
- Tuberculosi: fins que no es tingui l’informe del pediatre amb l’alta mèdica.
- Conjuntivitis: mínim 4 dies des de la detecció i fins que no s’acabi el tractament. Cal informe del pediatre.
- Lambliosi o cucs intestinals: fins que finalitzi el tractament.
- Grip: cinc dies a partir de l’inici dels símptomes.
- Refredat: fins a tres dies després de l’aparició dels símptomes.
- Polls: fins que els paràsits s’eliminin.
- Mononucleosi infecciosa: fins que no es tingui l’informe del pediatre amb l’alta mèdica.