Get Adobe Flash player

Normativa de les Escoles Bressol

- Respecteu els horaris fixats per l’escola bressol. Es prega la màxima puntualitat tant a l’hora d’entrada com de  sortida.

- Procureu no interrompre el ritme de l’aula. Sempre que ho desitgeu podeu demanar una entrevista amb l’educadora.

- Per tenir un hàbit d’higiene correcte us demanem que els vostres fills o filles no entrin a l’escola menjant o portant begudes.

- Tota la roba de l’infant que porteu a l’escola ha d’estar degudament marcada amb el nom i cognoms. No ens responsabilitzem de les coses que no estiguin marcades.

- Es recomana a les famílies que desitgin celebrar l’aniversari de l’infant, l’opció de portar coca tova, fruites, galetes o sucs. Abstenir-se de portar llaminadures. En cap cas es podrà portar res elaborat de casa.

- Si l’infant no pogués assistir a l’escola per algun motiu (vacances, malaltia,...) serà necessari l’avís previ, per no donar lloc a preocupacions innecessàries.

Motius de pèrdua de plaça

És motiu de pèrdua d’una plaça al centre:

- L’ocultació i/o la falsificació de dades i/o de documents

- El no pagament de dues quotes consecutives de l’escola bressol no justificades.

- L'absència no justificada d’un infant en un període de 15 dies.