Get Adobe Flash player

Els drets dels infants

- Rebre una educació que els permeti créixer com a infants autònoms, feliços i responsables, per poder conviure, participar i realitzar-se plenament com a persones en la societat d’avui, així com iniciar-se en el seu entorn.

- Disposar del material i espais adequats als seus interessos i necessitats, per tal de poder desenvolupar les activitats pròpies de la seva edat, tant d’ordre biològic (protecció, alimentació, higiene i descans com psicològic (lleure, joc, relació amb els altres i coneixement del medi que l’envolta).

- Ser respectats per les seves característiques personals i el seu ritme evolutiu.

- Gaudir d’una programació globalitzada que inclogui tots els  aprenentatges.

- Poder participar en les activitats i sortides programades per l’escola.

- Poder gaudir d’un clima relaxat, alegre, motivador i dinàmic, per estimular  bé el desenvolupament.

- No ser objecte de discriminació per cap motiu.