Get Adobe Flash player

Relació amb les famílies

Relació entre la família i l’escola

Per aconseguir els objectius que el centre proposa, cal que hi hagi una unitat de criteris per part dels adults que se’n responsabilitzen i, per tant, és necessària una relació constant entre famílies i equip educatiu.

Aquest intercanvi es fa mitjançant:

- Breus converses diàries en els moments d'arribada i sortida dels infants en el centre.

- Entrevistes personals en començar i durant el curs, i sempre que calguin (a petició de la família i/o de les educadores).

- Reunions informatives per a pares i mares.

- Associacions de mares i pares.

- Consells Escolars Municipals.

Relació entre famílies

Totes les famílies teniu la possibilitat de formar part de l’Associació de Mares i Pares (AMIPA), que fa una tasca molt important en el centre. Aquesta entitat s’encarrega d’organitzar diferents actes i festes (la Bunyolada, festa fi de curs, Trobada d’AMIPES,...) en coordinació o informant prèviament l’equip directiu de les escoles bressol, xerrades d’interès pedagògic (de diferent temàtica i amb especialistes diversos) al llarg del curs.