Get Adobe Flash player

Relació amb les famílies

Relació entre la família i l’escola

 

Entenem l'educació dels infants com una responsabilitat compartida de la comunitat educativa i, per tant, valorem, prioritzem i facilitem la participació i col·laboració de les famílies en la vida de l'escola.

 

Fomentem la comunicació mitjançant:

 

- El traspàs d'informació diària durant les entrades i sortides dels infants al centre.

 

- Entrevistes personals en començar i durant el curs, i sempre que calguin (a petició de la família i/o de l'educador/a).

 

- Reunions informatives per a pares i mares.

 

- Dins l'organigrama de l'escola hi ha les AMIPA (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) amb qui mantenim una estreta relació.

 

- Obrim el nostre centre a les famílies perquè puguin venir i participar en festes populars, activitats conjuntes i altres propostes.

 

- Representació del sector de les famílies en el Consell Escolar de Centre.

 

- Disposem d'un blog perquè les famílies puguin tenir informació del dia a dia del centre, de les diferents propostes, llegir articles d'interès, veure fotos.

 

 

AMIPA

 

Totes les famílies teniu la possibilitat de formar part de l'Associació de Mares i Pares (AMIPA), que fa una tasca molt important en el centre. L'objectiu de l'associació és el de contribuir en la qualitat educativa de les escoles i complementa la funció del centre organitzant diferents actes, activitats i festes en coordinació amb la direcció de l'escola.

 

A més a més, són membres del Consell Escolar de Centre i Consell Escolar Municipal, desenvolupant la funció de representació del sector de les famílies dins la comunitat educativa.

 

Per tal que l'AMIPA pugui realitzar les seves funcions, és important que les famílies se'n facin sòcies i participin activament en l'organització d'activitats per infants i famílies.