Get Adobe Flash player

Adaptacions

Quan l'infant arriba per primera vegada al centre, l'adaptació és el primer pas per establir un vincle entre l'escola i la família. Aquest període d'adaptació té unes característiques especials i representa un esforç per a tots plegats. És molt important que tots visquem aquest procés amb la màxima seguretat i confiança.

Per facilitar l'adaptació:

- Seguirem un horari específic que de manera progressiva i d'acord amb les educadores s'anirà ampliant.

- Atendrem molt acuradament les individualitats dels infants

- Oferirem horari flexible amb la finalitat d'adequar-lo a les diferents situacions familiars.

- Establirem una comunicació fluida amb les famílies per informar-les del procés d'adaptació.

- Crearem a l'estança l'ambient que doni seguretat.

Us recomanem:

- Abans de començar, seguir els mateixos horaris d'alimentació i descans que l'escola.

- No enganyar l'infant i explicar-li la nova situació amb raonaments senzills.

- Fer un horari curt durant els primers dies (els tres primers dies l'infant només podrà venir màxim una hora, llavors s'anirà pactant l'horari amb l'educadora).

- L'assistència del nen/a ha de ser continuada; això l'ajudarà a fer l'adaptació més fàcil.

- L'acomiadament ha de ser breu i no d'amagat. Els infants han d'entendre que ara li dieu “adéu” però més tard el vindreu a buscar.

- Ser puntual a l'hora de recollir-lo a la sortida.

- Fer els mínims canvis possibles a casa.