Get Adobe Flash player

Adaptacions

Quan l’infant arriba per primera vegada al centre, l’adaptació és el primer pas per tal d’establir un vincle entre l'escola i la família. L’objectiu és aconseguir un ambient prou acollidor que faciliti que l’infant se senti còmode i confortable en aquest nou espai.

En aquest període es procura:

- Atendre molt acuradament les individualitats dels infants.

- Oferir horari flexible amb la finalitat d’adequar-lo a les diferents situacions familiars.

- Establir una relació afectuosa amb les famílies per informar-los del procés educatiu dels seus infants.

- Seleccionar els materials de joc i les activitats que donin seguretat.

- Seguir l’horari que es pacta amb les educadores.

Us recomanem:

- Abans de començar seguir els mateixos horaris d’alimentació i descans que l’escola.

- No enganyar l’infant i explicar-li la nova situació amb raonaments senzills.

- Fer un horari curt durant els primers dies (els tres primers dies l’infant només podrà venir màxim una hora, llavors s’anirà pactant l’horari amb l’educadora).

- Procurar que l’infant assisteixi amb regularitat.

- Els acomiadaments han de ser curts, decidits i ràpids.

- Ser puntual a l’hora de recollir-lo a la sortida.

- Fer els mínims canvis possibles a casa.